תכנון ויעוץ

סקר ומיפוי תשתיות קיימות – על מנת להימנע ממפגעים ונזקים לתשתית קיימת.

תכנון תוואי – בחינת אתר העבודה והגדרת תוואי מועדף, מיקום שוחות וארונות.

הגדרת תשתית – סוגי צנרת, סוגי כבלים/סיבים, גודל וסוג שוחות, מיקום וסוגי ארונות ועוד.

הגדרת סוג התקנה – חפירה, קידוח אופקי, תלייה אווירית, אופן וסוג השחלה.

יצירת קשר

דילוג לתוכן